Aktiviteter for barn

Søndagsskolen

Annenhver søndag i oddetallsuker klokka 11.30. Søndagsskolen deles inn i to grupper etter alderen.

Barnerøster

Kor for barn fra 4 år og oppover. Øvelse annenhver tirsdag klokka 17 – 17.45.

Kornbåndet barnelag

For barn fra 4 år og oppover. Samling annenhver mandag i partallsuker klokka 17.30. Vi pleier å ha en andakt sammen og deretter en eller annen aktivitet. Gjerne baker vi, lager kort eller andre spennende ting. En gang i året har barnelaget stor basar for alle på bedehuset.

Guttelaget Utsyn

For gutter fra 3. klasse og oppover. Samling annenhver mandag i oddetallsuker klokka 18.00. I guttelaget får du blant annet prøve snekkerferdighetene. Pussing og saging, spikring og liming. Og så hører vi selvfølgelig om Jesus. En gang i året har vi basar på bedehuset der vi lodder ut alt som vi har laget.

Yngres

For barn fra 5. klasse og oppover. Samling annenhver søndag i oddetallsuker klokka 19. Alle barna som går oppgir et mobilnummer slik at de får melding hver gang det er Yngres. Av og til drar vi på tur i marka, andre ganger spiller vi fotball. Mest populært er bibelsmuglingen i oktober.

Sunshine

Kor for barn fra 4. klasse og oppover. Øvelse annenhver mandag/tirsdag klokka 18.30. Dette koret er for de litt større barna, vi bruker mikrofoner og står sammen i grupper. Synger mange kule sanger om Jesus.

Aktiviteter for voksne

Kor

  • Betel Musikklag: kor for unge og voksne i sin beste alder, øvelse annenhver mandag kl. 19.30. – 20.30
  • Havgap: kor for menn, mer sporadiske øvelser.

Annet

  • Bedehusforening, siste onsdag i måneden kl. 19.30 – 22.00
  • Damenes føremiddag, andre tirsdag i måneden kl. 11.00
  • Bønnesamling, hver mandag kl. 11.00
  • Bibel- og Israelmøte – første tirsdag i mars, juni, september og desember kl. 18.30 og  19.30