Corona virus

Bedehuset forholder seg til Karmøy kommunes retningslinjer når det gjelder coronavirus og smittefare.

Følg med på bedehusets nettside og facebookside for hvilke arrangementer som blir avholdt og eventuelt hvilke som blir avlyst.

Lag / forening / organisasjon som arrangerer er selv ansvarlig for å søke om godkjennelse hvis dette er nødvendig ift kommunens retningslinjer.

Les mer hos Karmøy Kommune