Per Sverre Bårdsen

 • Hva betyr Jesu oppstandelse                          2004  Betel Veavågen
 • Oppstandelsens vitner                                   2004  Betel Veavågen
 • Den Hellige Ånd  Time1 / Time2 / Time3                Betel Veavågen
 • Markus evangeliet                                          2003  Betel Veavågen
 • To dager i Kapernaum                                    2003  Betel Veavågen
 • Profetier om Jesus                                          2003  Betel Veavågen
 • Ester                                                               2003  Betel Veavågen
 • Kain,Bileam og Korah                                     2003  Betel Veavågen
 • Rettferdigjørelse av tro                                  2003  Betel Veavågen
 • Å leve som en kristen                                               Betel Veavågen
 • Bedehuset står på Lutersk grunn                             Betel Veavågen
 • Bibel og bønn                                                           Betel Veavågen
 • Bibelen bøkenes bok                                                Betel Veavågen
 • Bli kjent med Jeremia                                               Betel Veavågen
 • Den rettferdige ved tro skal leve                              Betel Veavågen
 • En av Jesu reiser                                                       Betel Veavågen
 • Jesus kommer igjen                                                  Betel Veavågen
 • Historien til Paulus                                                   Betel Veavågen
 • Hvordan kan Gud bruke meg                                    Betel Veavågen
 • Hvordan vitne for andre                                           Betel Veavågen
 • Hvorfor er kristen tro unik                                        Betel Veavågen
 • Hvorfor trenger jeg frelsen                                       Betel Veavågen
 • Israels historie                                                          Betel Veavågen
 • Johannes evangeliet                                                 Betel Veavågen
 • Meneskenaturen og Åndens frukt                             Betel Veavågen
 • Skapelse eller utvikling                                            Betel Veavågen
 • Veileder i hværdagen                                                Betel Veavågen
 • Som kristen, hvem er jeg og hva har jeg                  Betel Veavågen
 • Så er det da ingen fordømmels                                Betel Veavågen
 • Jesus på vei til korset                                               Betel Veavågen
 • Prøv alt       Time 1     Time 2                                   Betel Veavågen
 • Lukas 12, 13-16
 • Rom. 1, 16-17