Aktiviteter for barn

Søndagsskolen

Annenhver søndag i oddetallsuker klokka 11.30. Søndagsskolen deles inn i grupper etter alder mellom 0-12 år.

Barnerøster

Kor for barn fra 4 år og oppover. Øvelse annenhver tirsdag klokka 17.00-17.45.

KreAKTIV

Dette er et nytt tilbud for de som går i 1.-4.-klasse. Samling annenhver mandag fra kl. 18.15-19.15.

Kreaktiv er en sammenslåing av guttelaget og barneforeningen. Her vil det bli andakt og masse aktiviteter som f.eks snekring, radiostyrte biler, ulike hobbyaktiviteter, spill, bordtennis og mye mer. Det vil også bli kosekvelder, filmkvelder og basarer. 

Sunshine

Kor for barn fra 4. klasse og oppover. Øvelse annenhver mandag 19.00-20.00.

Dette koret er for de litt større barna, vi bruker mikrofoner og står sammen i grupper. Synger mange kule sanger om Jesus.

Yngres

For barn fra 5. klasse og oppover. Samling annenhver søndag i oddetallsuker klokka 19.00.

Alle barna som går oppgir et mobilnummer slik at de får melding hver gang det er Yngres. Av og til drar vi på tur i marka, andre ganger spiller vi fotball. Mest populært er bibelsmuglingen i oktober.

KronoLOGOS

Bibelundervisning for 6. og 7. klassinger, onsdager kl 12.30-13.30.

Aktiviteter for unge

VKU 

Ungdomsforening fra 7.klasse og oppover, hver lørdag kl. 21.00. Lovsang, andakt, sosialt.

Connect

Bibelgrupper for 8.klasse og oppover

Konfirmantundervisning

Undervisning for konfirmanter i Vea bedehusforsamling i samarbeid med andre forsamlinger i distriktet.

Navigate

Navigate for unge voksne 20-39 år, første tirsdag i måneden kl. 20.30.

Sosial arena for unge voksne. Undervisning i ulike tema og spørsmålsrunder med mulighet for å sende inn spørsmål anonymt. 

Aktiviteter for voksne

Vea Bedehusforsamling

Storsamling, annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00.

Familievennlig, søndagsskole, lovsang, forbønn

Søndagsmøte

Søndagsmøte med ulike organisasjoner, annenhver søndag i partallsuker kl. 11.00

Bedehusforening

For damer og menn i alle aldre, siste onsdag i måneden kl. 19.30-22.00

Damenes føremiddag

For alle damer, tredje tirsdag i måneden kl. 11.00

Bibellesing

Lesning av ett kapittel i Bibelen hver gang, onsdager i partallsuker kl. 19.30

Betel Musikklag

Kor for unge og voksne i sin beste alder, øvelse annenhver mandag kl. 19.30-20.30

Havgap

Kor for menn, mer sporadiske øvelser

Senkveld

Sosial kveld, åpent for alle. Annonseres noen fredager i året. 

Gla`sang

Sangkveld med allsang, åpent for alle. Annonseres noen fredager i året.