Aktiviteter for barn

Søndagsskolen

Annenhver søndag i oddetallsuker klokka 11.30. Søndagsskolen deles inn i to grupper etter alderen.

Barnerøster

Kor for barn fra 4 år og oppover. Øvelse annenhver tirsdag klokka 17 – 17.45.

Barneforening

For barn fra 4 år og oppover. Samling annenhver mandag i partallsuker klokka 17.30. Vi pleier å ha en andakt sammen og deretter en eller annen aktivitet. Gjerne baker vi, lager kort eller andre spennende ting. En gang i året har barnelaget stor basar for alle på bedehuset.

Guttelaget

For gutter fra 3. klasse og oppover. Samling annenhver mandag i oddetallsuker klokka 18.00. I guttelaget får du blant annet prøve snekkerferdighetene. Pussing og saging, spikring og liming. Og så hører vi selvfølgelig om Jesus. En gang i året har vi basar på bedehuset der vi lodder ut alt som vi har laget.

Sunshine

Kor for barn fra 4. klasse og oppover. Øvelse annenhver mandag/tirsdag klokka 18.30. Dette koret er for de litt større barna, vi bruker mikrofoner og står sammen i grupper. Synger mange kule sanger om Jesus.

Yngres

For barn fra 5. klasse og oppover. Samling annenhver søndag i oddetallsuker klokka 19. Alle barna som går oppgir et mobilnummer slik at de får melding hver gang det er Yngres. Av og til drar vi på tur i marka, andre ganger spiller vi fotball. Mest populært er bibelsmuglingen i oktober.

KronoLOGOS

Bibelundervisning for 6. og 7. klassinger, onsdager kl 12.30-13.30.

Aktiviteter for unge

VKU 

Ungdomsforening fra 7.klasse og oppover, hver lørdag kl. 21.00. Lovsang, andakt, sosialt.

Connect

Bibelgrupper for 8.klasse og oppover

Konfirmantundervisning

Undervisning for konfirmanter i Vea bedehusforsamling i samarbeid med Vea Kirke. 

Voice of Boys

Kor for unge menn, øvelser annenhver søndag i partallsuker kl. 17.30

Navigate

Navigate for unge voksne 20-39 år, første tirsdag i måneden kl. 20.30. Sosial arena for unge voksne. Undervisning i ulike tema og spørsmålsrunder med mulighet for å sende inn spørsmål anonymt. 

Aktiviteter for voksne

Vea Bedehusforsamling

Storsamling, annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00. Familievennlig, søndagsskole, lovsang, forbønn

Søndagsmøte

Søndagsmøte med ulike organisasjoner, annenhver søndag i partallsuker kl. 11.00

Bedehusforening

For damer og menn i alle aldre, siste onsdag i måneden kl. 19.30 – 22.00

Damenes føremiddag

For alle damer, tredje tirsdag i måneden kl. 11.00

Bibellesing

Lesning av ett kapittel i Bibelen hver gang, onsdager i partallsuker kl. 19.30

Betel Musikklag

Kor for unge og voksne i sin beste alder, øvelse annenhver mandag kl. 19.30. – 20.30

Havgap

Kor for menn, mer sporadiske øvelser

Senkveld

Sosial kveld, åpent for alle. Annonseres noen fredager i året. 

Gla`sang

Sangkveld med allsang, åpent for alle. Annonseres noen fredager i året.