Støtte til bedehuset

Fast givertjeneste oppretter du selv i nettbanken eller ber banken ordne for deg.

Kontonummeret til Sørbø er: 3361.15.81284

 

For å lykkes med bygging av nytt bedehus trenger vi:
Fast givertjeneste: 158 000 kr. Pr. måned
eller
Engangsbeløp: 10,5 millioner kroner
eller en kombinasjon av disse.