Annonsering av møter/arrangement

Ta kontakt med nettsideansvarlig Maria Laberget på mail mlaberget@gmail.com

Ved bruk av denne linken kan du også lage din egen møteplakat:

Leie bedehuset?

Trenger du lokale til bryllup, fødselsdag, konfirmasjon eller andre markeringer er bedehuset til leie. Ta kontakt med noen i styret for å avtale nærmere.

Følgende satser er vedtatt av bedehusstyret til å gjelde fra 12.06.2023:

  • Utleie til bryllup, konfirmasjon, selskap 2000,- på gjeldende bedehus. På det nye bedehuset kommer nye priser snart.
  • Husleie møtearrangement: 300 kroner per møte
  • Husleie julemesse/misjonsmesse: 5% av brutto salg og kollekter

Spesielt vedrørende konfirmasjon: Frist for å søke om leie av bedehuset til konfirmasjon er 1. april 4 år før konfirmasjonen. Fra 1.april 2024 vil det trekkes for de neste 4 årene. Hvis flere søkere, foretas loddtrekning av innkomne søknader. Medlemmer av forsamlingen vil komme foran i køen. 

Lån av bedehuset til minnemøter i forbindelse med begravelser er gratis.

Bedehusstyret

 

Trond Brattgjerd: Formann trondbrattgjerd@gmail.com

Stig Andre Simonsen: Nestleder stigandresimonsen@hotmail.com

Trond Sund: Sekretær    trond.sund@seam.no

Rasmus Ytreland: Kasserer betelvea@outlook.com 

Olaf A. Hansen: Husansvarlig olafahansen@gmail.com

Maria Laberget: Nettsider mlaberget@gmail.com 

Katrine Melhus: Vaskegrupper katrine.melhus@outlook.com

Katrine L. Vea: Innkjøp katrinevea@hotmail.com

Roald Alsaker: Innkjøp roald.alsaker@gmail.com