Annonsering av møter/arrangement

Ta kontakt med nettsideansvarlig Maria Laberget på mail mlaberget@gmail.com

Ved bruk av denne linken kan du også lage din egen møteplakat:

Bedehusstyret

 

Trond Brattgjerd: Formann trondbrattgjerd@gmail.com

Stig Andre Simonsen: Nestleder stigandresimonsen@hotmail.com

Trond Sund: Sekretær    trond.sund@seam.no

Rasmus Ytreland: Kasserer betelvea@outlook.com 

Olaf A. Hansen: Husansvarlig olafahansen@gmail.com

Maria Laberget: Nettsider mlaberget@gmail.com 

Katrine Melhus: Vaskegrupper katrine.melhus@outlook.com

Katrine L. Vea: Innkjøp katrinevea@hotmail.com

Roald Alsaker: Innkjøp roald.alsaker@gmail.com

Leie bedehuset?

Trenger du lokale til bryllup, fødselsdag, konfirmasjon eller andre markeringer er bedehuset til leie. Ta kontakt med noen i styret for å avtale nærmere.

Følgende satser er vedtatt av bedehusstyret i sak 58/11 til å gjelde fra 01.01.2012:

  • Utleie til bryllup, konfirmasjon, selskap m.m. kr 2.000,-
  • Husleie møtearrangement: 300 kroner per møte
  • Husleie julemesse/misjonsmesse: 5% av brutto salg og kollekter

Spesielt vedrørende konfirmasjon: Frist for å søke om leie av bedehuset til konfirmasjon er 1. april året før konfirmasjonen. Hvis flere søkere, foretas loddtrekning av innkomne søknader.

Lån av bedehuset til minnemøter i forbindelse med begravelser er gratis.

Bedehusets historie

Bedehuset feiret sitt 100 års jubileum i 2011. Det er en rik historie å se tilbake på. I forbindelse med jubileet ble det gitt ut et jubileumshefte til alle husstander i Veavågen. 

Jubileumshefte bedehuset 100 år