Bedehusstyret

Bedehuset har et styre som består av 9 styremedlemmer og 1 varamedlem:

 • Formann: Trond Brattgjerd
 • Nestformann: Stig Andre Simonsen
 • Kasserer: Olav Andre Hansen
 • Sekretær: Trond Sund
 • Roald Alsaker
 • Kari Nes Jakobsen
 • Svein Magne Sjøen
 • Tove Kristin Sjøen
 • Olaf A. Hansen

Kontakt bedehuset

Fast givertjeneste

Fast givertjeneste oppretter du selv i nettbanken eller ber banken ordne for deg. Bedehuset har to kontoer du kan gi til:

 • Kontonummeret til bedehuset er: 3361.64.07444.
 • Kontonummeret til Sørbø er: 3361.15.81284

Leie bedehuset?

Trenger du lokale til bryllup, fødselsdag, konfirmasjon eller andre markeringer er bedehuset til leie. Ta kontakt med noen i styret for å avtale nærmere.

Følgende satser er vedtatt av bedehusstyret i sak 58/11 til å gjelde fra 01.01.2012:

 • Utleie til bryllup, konfirmasjon, selskap m.m. kr 2.000,-
 • Husleie møtearrangement: 300 kroner per møte
 • Husleie julemesse/misjonsmesse: 5% av brutto salg og kollekter

Spesielt vedrørende konfirmasjon: Frist for å søke om leie av bedehuset til konfirmasjon er 1. april året før konfirmasjonen. Hvis flere søkere, foretas loddtrekning av innkomne søknader.

Lån av bedehuset til minnemøter i forbindelse med begravelser er gratis.

Bedehusets historie

Bedehuset feiret sitt 100 års jubileum i 2011. Det er en rik historie å se tilbake på. I forbindelse med jubileet ble det gitt ut et jubileumshefte til alle husstander i Veavågen. Det var også en god del avisartikler på trykk.

Jubileumshefte bedehuset 100 år

Avisartikler fra jubileet: