Retningslinjer for smittevern – COVID 19 – 23.08.2020

Myndighetene tillater arrangementer med opptil 200 deltakere. Dette er gjeldende for arrangementer på bedehuset.

NLM har utviklet en smittevernveileder samt en registreringsliste for deltakere på arrangementer. Bedehusstyret har valgt å bruke dette materialet for alle arrangementer.

Her er hovedreglene for arrangementer på bedehuset fremover:

 • Personer som er syke, har COVID-19 symptomer eller er i karantene skal ikke delta på arrangementer på bedehuset
 • En person skal være ansvarlig arrangør av arrangementet og ha ansvar for at alle gjeldende retningslinjer blir fulgt:
 • Det skal føres en oversikt over alle som er tilstede på arrangementet. Oversikten skal sendes til betelvea@outlook.com så raskt som mulig etter arrangementet. Oversikten skal oppbevares i 10 dager og deretter slettes.
 • Det skal være plassert desinfeksjon stasjon ved alle innganger som brukes
 • Det skal holdes minimum en 1 m avstand mellom alle som deltar på arrangementet
 • Det skal som hovedregel ikke serveres mat og drikke. Ved mindre arrangementer som f.eks styremøte med mindre antall deltakere kan f.eks kaffe og kjeks serveres under forutsetning av god hygiene og at smittereduserende tiltak vurderes og gjennomføres.
 • Kontaktflater som dørhåndtak, pianotangenter, miksepult, lysbrytere, trappegelendere, vaskeservanter eller andre kontaktflater hvor det er mye berøring / kontakt skal desinfiseres etter arrangementer. Det er ansvarlig arrangør sitt ansvar at dette gjennomføres.

Vi ser at dette medfører litt ekstra arbeid i forhold til det vi er vant med, men husk at vi gjør dette for å beskytte våre medmennesker og ta vare på hverandre. Tusen takk.

For spørsmål ta kontakt med formann Olaf A. Hansen på tlf 92444955 eller send en mail til betelvea@outlook.com, eller ta kontakt med pastor i Vea Bedehusforsamling Lars Stensland på 97149580 eller lars@veabedehusforsamling.no

Med ønske om Guds velsignelse, hjertelig hilsen Bedehusstyret

 

Nytt bedehus på Sørbø

Status innsamlet egenkapital

Status innsamlet fast givertjeneste

Målet vårt for innsamlingen er 6.000.000,- i egenkapital og 90.000,- i måneden i fast givertjeneste.

Bedehuset vårt ble bygget i 1911 og har vært et fantastisk hus på alle måter i over 100 år. Planene om bygging av nytt bedehus på Sørbø har vært jobbet med i flere år. På årsmøtet i januar 2018 vedtok generalforsamlingen bygging av nytt bedehus på Sørbø med overveldende flertall.

Det har vært nedsatt komiteer som har jobbet med forslag og høringer i 2019. Nye utkast til tegninger av nytt bedehus ble lagt fram på årsmøte i januar 2020. Det var stor begeistring for hva arkitekt Maren Rasmussen i Petter Rasmussen A.S. har fått til. Nå vil komiteen jobbe videre med arkitekter og kommune og innkalle til informasjonsmøte ved behov.

For å bygge bedehuset vi ønsker oss og som kan romme aktivitetene vi har i dag er det nødvendig med flere økonomiske bidrag og økning av den faste givertjenesten. Innsamlingen og registreringen av givere vil fortsette til vi oppnår tilstrekkelig finansiering.

Bedehus styret oppfordrer de som har registrert seg til å starte / justere den faste givertjenesten allerede nå.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med  Olaf A. Hansen  telefon 924 44 955 eller Otto Koch telefon 991 66 435.

Vil du være med å løfte i flokk? Du kan gi på en av følgende fire måter:

1.

Print ut og fyll inn i skjemaet Nytt bedehus på Sørbø - Bidragskjema. Legg det ferdig utfylte skjemaet i den låste postkassen i gangen på bedehuset. Du finner også skjemaet i gangen inne på bedehuset om du ikke har anledning til å skrive det ut selv.

2.

Send en mail til bedehuset med følgende informasjon: Emne - Bidrag til nytt bedehus på Sørbø, oppgi ditt navn, telefonnummer og e-post adresse, hvilken engangssum du ønsker å gi og/eller hvilken fast månedlig givertjeneste du ønsker å bidra med.

3.

Du kan registrere din gave anonymt i Skudenes & Aakra Sparebank sin filial på Vea.

4.

Registrer gave anonymt ved å sende en mail til nyttbedehusvea@gmail.com. Emne - Bidrag til nytt bedehus på Sørbø, oppgi ditt navn, telefonnummer og e-post adresse, hvilken engangssum du ønsker å gi og/eller hvilken fast månedlig givertjeneste du ønsker å bidra med.

En person i Skudenes & Aakra Sparebank har tilgang til denne mailboksen og vil notere beløpet. Det gis kun informasjon om beløp videre til bedehuset.

På forhånd takk til alle som ønsker å være med. All informasjon behandles konfidensielt

Velkommen til årsmøte

Onsdag 12 februar klokka 19.30 er du hjertelig velkommen til årsmøte på bedehuset.  Agenda:

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2 Årsmelding for bedehuset
 • Sak 3 Årsregnskap
 • Sak 4 Valg
 • Sak 5 Statuttendringer
 • Sak 6 Endring av navn
 • Sak 7 Nytt bedehus på Sørbø
 • Sak 8 Orienteringer og samtale
 • Sak 9 Eventuelt

Se innkalling og saksliste

Yngres våren 2020

Vi gleder oss over å ønske velkommen til et nytt Yngres-semester. Spesielt kjekt blir det å reise på leir. Dette er vårens program. Kom og bli med på Yngres 🙂

 • 5. januar kl. 19. Andakt av Lars Stensland. Henteleken.
 • 19. januar kl. 19. Andakt. Tacokveld. Utdeling av leirprogram.
 • Fredag 31. januar – Søndag 2. februar: Yngresleir på Solgry med Molin. Kristoffer Georg Aase blir med som taler. Yngres leirprogram
 • 16. februar kl. 19. Andakt av Marianne Eikemo. Teambuilding bordkonkurranse.
 • 1. mars kl. 19. Andakt av Trond Sund. Kahoot. Is, peanøtter og non-stop.
 • 15. mars kl. 19. Andakt av Øyvind Sund. 50-leken.
 • 29. mars kl. 18. Andakt av Jan Inge Suggelia. Frisbeegolf i Liarlund.
 • 19. april kl. 18. Andakt. Fisking på moloen. Ta med fiskestang og redningsvest.
 • 3. mai kl. 18. Andakt av Odd Arild Sævik. Ut i naturen blåtur med mat.
 • 24. mai kl. 18. Andakt av Dag Josef Nilsen. Sommeravslutning på Sørbø. 4. klassingene blir med.

Møtehelg med Johnn Hardang

Velkommen til møtehelg med Johnn Hardang fredag 6. – søndag 8. september. Tema for møtene er tre emner fra Efeserbrevet. Møtene blir som følger:

 • Fredag klokka 19.30
 • Lørdag klokka 12.00
 • Lørdag VKU klokka 21.00
 • Søndag klokka 11.00

 

Bedehussang 2019

Sommeren er på hell og tradisjonen tro samles vi til bedehussang når høsten står for døren. Årets taler er Gunnar Ferstad og det er mye å glede seg til på sang- og musikkfronten. Merk at årets arrangementet blir i Åkra kirke.

Ta med familien og kom!

Velkommen på Yngres i høst

Da er vi klare med årets høstsemester på Yngres og vi begynner søndag 1. september klokka 19. Velkommen alle fra 5. klasse og oppover. Kontaktperson for Yngres er Einar Rasmussen og du treffer han på mobilnummer 91836044 om du lurer på noe.

I høst har vi disse samlingene å glede oss til:

 • 1 sept kl. 19: Oppstartsmøte på Sørbø. Andakt av Katrine Hemnes. Ispinner og aktiviteter.
 • 15 sept kl. 19: Andakt av Marianne Østhus. Bordquiz etterpå.
 • 29 sept kl. 19: Andakt av Simen Alexandersen. Ulike leker etterpå.
 • 13 okt kl. 19: Høsttakkefest. Andakt av Gerd Kari Sund.
 • 27 okt kl. 18: Bibelsmugling oppmøte ved saniteten. Wienerpølser og kakao på Sørbø. Andakt av Trond Brattgjerd.
 • 10 nov kl. 19: Bli kjent med bibelen. Me får også besøk av ungdomsforeningen. Andakt av Eirik Løland.
 • 24 nov kl. 19: Førjulsavslutning med graut. Andakt av ...?

Høringsrunde nytt bedehus

Kjære bruker av Bedehuset vårt!

I tråd med årsmøtets vedtak på bygging av nytt bedehus på Sørbø sendes tegningene fra byggekomiteens arbeid ut på høring. Det er bedehusstyret som gjennomfører høringsrunden og vi vil deretter jobbe sammen med byggekomiteen med vurdering og implementering av innspillene.

Det er viktig at det nye bedehuset blir slik flest mulig ønsker å ha det. Vi håper på mange innspill og ønsker også alle innspill velkommen.

Her er en stikkordsliste som kan hjelpe dere på vei:

 • Utvendig farge
 • Fasade
 • Møtesal
 • Vestibyle
 • Utforming
 • Uteområde
 • Rom-inndeling
 • Størrelse på rom
 • Størrelse på hus
 • Lyd og bilde
 • +++

Flott hvis dere kan lage en liste over innspill og sende på e-post til betelvea@outlook.com eller fyll inn kortere kommentarer i skjema nedenfor. Frist: senest torsdag 28. februar. Skriv gjerne ut tegninger og tegn inn forslag til endringer om dere tenker det er mest forklarende. Tusen takk!

Hilsen Bedehusstyret

100