Bibelhelg med Ove Heradstveit 6.-8.okt

Velkommen til Bibelhelg på bedehuset.
Møte idag, fredag kl 19.30, lørdag kl 12.00 og søndag kl 11.00.
Ove Heradstveit forkynner Guds Ord. https://www.sakornet.no/mitt-vitnesbyrd