Kongens fortjenestemedalje i sølv til Arne Jakobsen

Familiemøtet på Vea bedehus søndag 26.februar ble litt utenom det vanlige. Da varaordfører i Karmøy, Leif Malvin Knutsen entret podiet og forkynte at han sto der som Kongens representant, ble det helt stille i salen. Varaordføreren fortsatte med å si at han på vegne av Kong Harald nå ville tildele Kongens Fortjenstmedalje i sølv til Arne Harald Jakobsen.

Til stående applaus ble medaljen festet på Arne Harald Jakobsens bryst. Dette kom fulIstendig uforberedt på både Jakobsen, hans nærmeste familie og de aller fleste i salen.

 

I sin begrunnelse for tildelingen trakk varaordføreren fram Jakobsen sitt høyt prioriterte engasjement for barna i Veabygda gjennom de siste 40 årene. Jakobsen har tilbakelagt utellelige timer med forberedelser og oppmøter i guttelaget Utsyn. Ønsket om å gi barna et trygt og godt fritidstilbud med muligheten for å bli kjent med Guds Ord og å få utfolde seg med håndtverksarbeider har vært viktige faktorer for Jakobsens mangeårige engasjement.

Tusentalls av timer er brukt på de ukentlige samlingene og forberedelsene til dette. Et engasjement som ikke hadde vært gjennomførbart om det ikke var et livskall. Hundretalls av gutter i 8-13 årsalderen har gjennom dette arbeidet hatt en arena der de har møtt engasjerte, forbildelige voksne som har hatt for øyet å se den enkelte. Gratulasjoner og minner fra flere generasjoner guttelagsgutter ble delt med jubilanten samt hilsen fra bedehusets styreformann.

Varaordfører Leiv Malvin Knutsen gikk selveste kong Haralds ærend på bedehuset søndag kveld.

Tidligere guttelagsgutter kom med hilsener til sin tidligere leder, Jakob Brattgjerd, Håvard Fidjeland og Einar Rasmussen.