Nytt ang leie av bedehus til konfirmasjon

Bedehusstyret har fra styremøte 12.06.2023 bestemt at leie av bedehuset til konfirmasjonsfest skal trekkes 4 år før.

Frist for å søke om leie av bedehuset til konfirmasjon er 1. april 4 år før konfirmasjonen. Fra 1.april 2024 vil det trekkes for de neste 4 årene. Hvis flere søkere, foretas loddtrekning av innkomne søknader. Medlemmer av forsamlingen vil komme foran i køen.