Retningslinjer for smittevern – COVID 19 – 29.11.2020

Myndighetene tillater arrangementer med opptil 50 deltakere i lokaler uten fastmonterte stoler. Dette er gjeldende for arrangementer på bedehuset.

NLM har utviklet en smittevernveileder samt en registreringsliste for deltakere på arrangementer. Bedehusstyret har valgt å bruke dette materialet for alle arrangementer.

Her er hovedreglene for arrangementer på bedehuset fremover:

  • Det skal føres en oversikt over alle som er tilstede på arrangementet. Oversikten skal sendes til betelvea@outlook.com så raskt som mulig etter arrangementet. Oversikten skal oppbevares i 10 dager og deretter slettes.
    • Det skal være plassert desinfeksjon stasjon ved alle innganger som brukes
    • Det skal holdes minimum en 1 m avstand mellom alle som deltar på arrangementet
    • Det skal som hovedregel ikke serveres mat og drikke. Ved mindre arrangementer som f.eks styremøte med mindre antall deltakere kan f.eks kaffe og kjeks serveres under forutsetning av god hygiene og at smittereduserende tiltak vurderes og gjennomføres.
    • Kontaktflater som dørhåndtak, pianotangenter, miksepult, lysbrytere, trappegelendere, vaskeservanter eller andre kontaktflater hvor det er mye berøring / kontakt skal desinfiseres etter arrangementer. Det er ansvarlig arrangør sitt ansvar at dette gjennomføres.

Vi ser at dette medfører litt ekstra arbeid i forhold til det vi er vant med, men husk at vi gjør dette for å beskytte våre medmennesker og ta vare på hverandre. Tusen takk.

For spørsmål ta kontakt med formann Olaf A. Hansen på tlf 92444955 eller send en mail til betelvea@outlook.com, eller ta kontakt med pastor i Vea Bedehusforsamling Lars Stensland på 97149580 eller lars@veabedehusforsamling.no

Med ønske om Guds velsignelse, hjertelig hilsen Bedehusstyret