Søndagsmøte 13.aug

Velkommen til søndagsmøte 13. auguset kl. 11.00.

Tale av Nils Dybdahl-Holte

Sang av Marius Bårdsen

 

Vel møtt!

Arr. Misjonslaget