Søndagsmøte 14.jul med NLM

Velkommen til møte med misjonslaget NLM, søndag 14.juni møte kl 11.
🔹 Tale av Anne Kristine Rosberg
🔹 Marius Bårdsen deltar med sang.