Søndagsmøte 17.des kl. 11.00

Søndagsmøte 17.des kl. 11.00 blir det møte for Gideon.

🔷 Tale av Berner Solås
🔷 Sang av musikklaget