Søndagsmøte 21.apr. Kl 11.00

Møte søndag 21. april kl. 11.00

Hans Bergane forkynner Guds Ord og synger.
Velkommen fra bygd og by!

Arr: Sarepta.