Søndagsmøte og årsmøte med Misjonslaget 10.mars

Velkommen til møte misjonslaget neste søndag, 10.mars kl 11.00.
Tale Georg Mork
Sang Olav Isaksen

Du er også velkommen til årsmøte for misjonslaget i forkant kl 10.00.