Velkommen til årsmøte

Onsdag 12 februar klokka 19.30 er du hjertelig velkommen til årsmøte på bedehuset.  Agenda:

  • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Sak 2 Årsmelding for bedehuset
  • Sak 3 Årsregnskap
  • Sak 4 Valg
  • Sak 5 Statuttendringer
  • Sak 6 Endring av navn
  • Sak 7 Nytt bedehus på Sørbø
  • Sak 8 Orienteringer og samtale
  • Sak 9 Eventuelt

Se innkalling og saksliste