Velkommen til møtehelg 27. – 29. oktober

Taler på møtene blir Martin Lindhjem

Sang av Martin, Henrik og Aleksander. I tillegg Gerd Kari (fredag) og musikklaget (søndag).

Møtene blir som følger:

 • Fredag kl. 19.30
 • Lørdag kl. 12 - bibeltime
 • Lørdag kl. 21 - ungdomsmøte
 • Søndag kl. 11 - møte

Alle velkommen!

Arr. Veavågen misjonslag NLM

Fra bedehuskalenderen:

6. mars 2021
 • VKU cafe fra 9.klasse

  6. mars 2021 kl. 21.00 - 22.00

10. mars 2021
 • Bibellesing Heb.11

  10. mars 2021 kl. 19.30 - 21.00

11. mars 2021
 • VBF Småfellesskap

  11. mars 2021 kl. 20.00 - 22.00

12. mars 2021
 • Glasang

  12. mars 2021 kl. 19.30 - 20.30

13. mars 2021
 • VKU cafe 7.-8. klasse

  13. mars 2021 kl. 21.00 - 22.00

14. mars 2021
 • VBF Digital Storsamling, besøk av Frihals

  14. mars 2021 kl. 11.00 - 12.00

15. mars 2021
 • VBF styremøte

  15. mars 2021

17. mars 2021
 • Årsmøte for bedehuset

  17. mars 2021 kl. 19.30 - 21.00

18. mars 2021
 • VBF Småfellesskap

  18. mars 2021 kl. 20.00 - 22.00

20. mars 2021
 • VKU cafe fra 9.klasse

  20. mars 2021 kl. 21.00 - 22.00