Møteuke med Nat Rodgers

Velkommen til møteuke med Nat Rodgers 23. – 26. mars.

  • Torsdag 19.30, sang av Felleskoret.
  • Fredag 19.30, sang av Sola Gratia.
  • Lørdag 12.00, bibeltime.
  • Lørdag 21.00, ungdomsmøte.
  • Søndag 18.00, Betel 18, sang av Anna Nag Brekkå

Arr: Kristen Muslimmisjon

Kongens fortjenestemedalje i sølv til Arne Jakobsen

Familiemøtet på Vea bedehus søndag 26.februar ble litt utenom det vanlige. Da varaordfører i Karmøy, Leif Malvin Knutsen entret podiet og forkynte at han sto der som Kongens representant, ble det helt stille i salen. Varaordføreren fortsatte med å si at han på vegne av Kong Harald nå ville tildele Kongens Fortjenstmedalje i sølv til Arne Harald Jakobsen.

Til stående applaus ble medaljen festet på Arne Harald Jakobsens bryst. Dette kom fulIstendig uforberedt på både Jakobsen, hans nærmeste familie og de aller fleste i salen.

 

I sin begrunnelse for tildelingen trakk varaordføreren fram Jakobsen sitt høyt prioriterte engasjement for barna i Veabygda gjennom de siste 40 årene. Jakobsen har tilbakelagt utellelige timer med forberedelser og oppmøter i guttelaget Utsyn. Ønsket om å gi barna et trygt og godt fritidstilbud med muligheten for å bli kjent med Guds Ord og å få utfolde seg med håndtverksarbeider har vært viktige faktorer for Jakobsens mangeårige engasjement.

Tusentalls av timer er brukt på de ukentlige samlingene og forberedelsene til dette. Et engasjement som ikke hadde vært gjennomførbart om det ikke var et livskall. Hundretalls av gutter i 8-13 årsalderen har gjennom dette arbeidet hatt en arena der de har møtt engasjerte, forbildelige voksne som har hatt for øyet å se den enkelte. Gratulasjoner og minner fra flere generasjoner guttelagsgutter ble delt med jubilanten samt hilsen fra bedehusets styreformann.

Varaordfører Leiv Malvin Knutsen gikk selveste kong Haralds ærend på bedehuset søndag kveld.

Tidligere guttelagsgutter kom med hilsener til sin tidligere leder, Jakob Brattgjerd, Håvard Fidjeland og Einar Rasmussen.

Forsamlingsleir på Solgry

Bli med på forsamlingsleir til Solgry

Bedehuset ønsker velkommen til forsamlingsleir på Solgry 21. - 23. april. Vi får med oss Synnøve Fredly som taler. Det blir også mange aktiviteter for barna og mye tid til å bli bedre kjent med hverandre. Påmelding skjer via linken og påmeldingsfristen er 31.03.2017

Informasjonsskriv vil bli sendt ut til alle som melder seg på, men hvis dere har spøsmål kan de sendes til bedehuset på mail eller ta kontakt med Leif Johnny 95 97 90 46 eller Margrethe 922 86 544

Prisene er som følger:

  • 3-12 år: 760 kroner
  • 13-17 år: 950 kroner
  • Over 18 år: 1.220 kroner
  • Max familie (barn under 18 år): 4.400 kroner