Misjonssamlinger med Kristen Muslimmisjon

Velkommen til samlinger i regi av Kristen Muslimmisjon i helga:

  • Fredag klokka 19: Misjonskveld med utlodning, Herdis Heimdal blir med. Sang av Betel musikklag.
  • Søndag klokka 11: Herdis Heimdal blir med. Sang av Lars Bårdsen.