Årsmøte Veavågen misjonslag NLM 20. mars

Misjonslaget inviterer til årsmøte 20.mars kl 19.30 i bedehuskjelleren. De som er med i foreninger og bibelgrupper, samt ledere i barnelagene og alle som er interessert i misjonens arbeid er velkommen!

 • Anne Kristine har andakt for oss.
 • Enkel bevertning.
6. mars 2021
 • VKU cafe fra 9.klasse

  6. mars 2021 kl. 21.00 - 22.00

10. mars 2021
 • Bibellesing Heb.11

  10. mars 2021 kl. 19.30 - 21.00

11. mars 2021
 • VBF Småfellesskap

  11. mars 2021 kl. 20.00 - 22.00

12. mars 2021
 • Glasang

  12. mars 2021 kl. 19.30 - 20.30

13. mars 2021
 • VKU cafe 7.-8. klasse

  13. mars 2021 kl. 21.00 - 22.00

14. mars 2021
 • VBF Digital Storsamling, besøk av Frihals

  14. mars 2021 kl. 11.00 - 12.00

15. mars 2021
 • VBF styremøte

  15. mars 2021

17. mars 2021
 • Årsmøte for bedehuset

  17. mars 2021 kl. 19.30 - 21.00

18. mars 2021
 • VBF Småfellesskap

  18. mars 2021 kl. 20.00 - 22.00

20. mars 2021
 • VKU cafe fra 9.klasse

  20. mars 2021 kl. 21.00 - 22.00