Velkommen til møteaksjon 24. januar – 4. februar

Talere: Lars Egil Fredriksen, Ole Johs. Skartveit og Per Tveten

Møte hver kveld onsdag - fredag klokka 19.30. Lørdag ungdomsmøte klokka 21. Lørdag 3. februar bibeltime klokka 12. Søndag klokka 11 og klokka 19 (4. feb).

Gode sangkrefter deltar. Bønn en halv time før kveldsmøtene. Du er hjertelig velkommen!

Veavågen Misjonslag NLM

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!