Møteuke med Indre sjø og Samemisjonen

Velkommen til møteuke på bedehuset med Indre sjø og Samemisjonen.

Terje Treidene forkynner.

  • Torsdag 12.10: kl 19.30. Sang v/ Betel musikklag
  • Fredag 13.10: kl 19.30
  • Lørdag 14.10: kl 12.00: Tema: Tilbake til Guds Ord!
    Folkekirke eller bibelkirke. Info om Norges Bibelkirke.
  • Søndag 15.10: kl 11.00.

Kollekt på møtene til Samemisjonen og Indre sjø.

Alle velkommen på møtene!