Velkommen til møteuke med Eivind Flå

Onsdag til søndag er du velkommen til møteuke på bedehuset. Forkynner og informasjonssekretær i Kristen Muslimmisjon, Evind Flå blir med som taler. Møtene blir som følger:

  • Onsdag klokka 19.30 - Sang av Charlotte
  • Torsdag klokka 19.30
  • Fredag klokka 19.00 - Basar, sang av Sunshine
  • Lørdag klokka 12.00 - Bibeltime med tema "Med evangeliet til muslimene. Litt om forholdet mellom islam og kristen tro". Graut etterpå.
  • Søndag klokka 11.00 - Sang av Åsa

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Kolosserne 3.16