Møtehelg med Erlend Hardang

Velkommen til møtehelg med Erlend Hardang 5 – 7 mai

 

Emne : Romerbrevet

Fredag   19.30    “Fra fordømmelse til rettferdigjørelse” (Rom  3:9-24)

Sang : Kvartetten  “HÅP”

Lørdag   12.00   “Fra død til liv” (Rom  6)

Søndag  11.00    “Fra egoisme til tjenersinn” (Rom 12:1-5)

Sang : Havgap

Erlend Hardang er 29 år gammel og gift med Henriette. Han har de siste årene vært student ved The Master’s Seminary utenfor Los Angeles, og er nå bosatt i Bergen med familien, hvor han arbeider som revisor og er aktiv i menigheten i Godt Håp.

Arr : Bedehuset

Info fra arbeidsgruppa

– Om raushet, organisasjonstilknytning og veien videre.

Torsdag 6. april var vi samlet til den andre åpne samlingen om forsamling på bedehuset. Vi i arbeidsgruppa som arbeider med å etablere en forsamling på bedehuset føler oss privilegerte som får lov å lede an prosessen med å etablere en forsamling på bedehuset.

Vi er takknemlige for alt engasjement som vi får oppleve fra mange. Flere etterlyste at «vi må komme i gang». Arbeidsgruppa tar denne utfordringer, og vil gjerne uttrykke at vi er motiverte til å drive arbeidet videre frem. Vi ser at nå er mye av det formelle grunnlaget lagt, og ser frem til å fokusere på selve innholdet i forsamlingen, der vi tror at raushet vil være et viktig fokus.

I det følgende vil vi gi litt informasjon i etterkant av forrige samling 6. april:

Organisasjonstilknytning

Vi presenterte to ulike alternativer for organisasjonstilknytning.. Det ene alternativer var innmelding i både NLM og IMF, mens det andre alternativet var innmelding i NLM og samarbeidsavtale med IMF. Vi opplever at det var en god og åpen samtale om dette og er veldig glade for at mange tok ordet. Vi opplevde at samtalen bar preg av raushet tross ulike synspunkter på dette. Vi har stor respekt for at vi kan ulike synspunkter også på dette området.

Alle fremmøtte fikk mulighet til å gi en tilbakemelding på hva som var deres foretrukne alternativ. Gjennomgangen viser at det var et klart flertall for en innmelding i både NLM og IMF. Arbeidsgruppa er glad for at vi fikk en så tydelig tilbakemelding fra dere og stiller seg helt bak flertallet. I fortsettelsen vil vi arbeide grundig med å gjøre en innmelding i begge organisasjoner så
ryddig som mulig, og forsøke å ivareta flest mulig interesser – til det beste for vår felles forsamling.

Veien videre – hvordan skal forsamlingen se ut?

I presentasjonen av tilbakemeldingen fra samlingen i februar, gjennomgikk vi syv områder som viste seg å være gjennomgående veivisere fra mange:

 1. En raus forsamling hvor det er rom for ulikhet
 2. En forsamling med rom for forbønn og sjelesorg
 3. En forsamling for hele familien og alle generasjoner
 4. En forsamling med variert musikk og mer lovsang
 5. En forsamling med et lederskap og klarere ansvarsfordeling
 6. En forsamling med fokus på forkynnelse og trosopplæring
 7. En forsamling med et integrert smågruppearbeid

At det nettopp var disse områdene som kom tydeligst frem i tilbakemeldingen fra dere, synes vi er oppmuntrende og inspirerende. I tiden fremover vil arbeidsgruppe ha et tydelig fokus på disse områdene og forsøke å konkretisere mer. Også her ønsker vi å involvere flest mulig og lytte til innspill og tilbakemeldinger.

Neste møter

Arbeidsgruppa satser på at forsamlingen formelt sett kan stiftes i løpet av juni. Neste samlingen blir tirsdag 9.mai. Da ser vi for oss å invitere representanter både fra NLM og IMF og begynne å se fremover på innholdet. Arbeidsgruppa vil på sin sine presentere noen av sine tanker for hvordan forsamlingen kan se ut, gjerne med utgangspunkt i spørsmålene som fremkom under «Hvordan ser drømmeforsamlingen ut?»

Vil du være med å bygge forsamling?

Da vil vi utfordre deg på to ting:

 1. Be til Gud om at han må lede oss når vi sammen skal forme en forsamling
 2. Engasjér deg – finn ut hva du ønsker for forsamlingen, kom med dine tanker, gaver og talenter!

Arbeidsgruppa vil også benytte anledningen til å takke for tilliten og mange oppmuntrende ord hittil. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Hilsen alle oss arbeidsgruppa,

Øyvind, Gunnhild, Synnøve, Rudolf, Oskar Jone, Margrethe og Odd Arild

Møteuke med Nat Rodgers

Velkommen til møteuke med Nat Rodgers 23. – 26. mars.

 • Torsdag 19.30, sang av Felleskoret.
 • Fredag 19.30, sang av Sola Gratia.
 • Lørdag 12.00, bibeltime.
 • Lørdag 21.00, ungdomsmøte.
 • Søndag 18.00, Betel 18, sang av Anna Nag Brekkå

Arr: Kristen Muslimmisjon

Kongens fortjenestemedalje i sølv til Arne Jakobsen

Familiemøtet på Vea bedehus søndag 26.februar ble litt utenom det vanlige. Da varaordfører i Karmøy, Leif Malvin Knutsen entret podiet og forkynte at han sto der som Kongens representant, ble det helt stille i salen. Varaordføreren fortsatte med å si at han på vegne av Kong Harald nå ville tildele Kongens Fortjenstmedalje i sølv til Arne Harald Jakobsen.

Til stående applaus ble medaljen festet på Arne Harald Jakobsens bryst. Dette kom fulIstendig uforberedt på både Jakobsen, hans nærmeste familie og de aller fleste i salen.

 

I sin begrunnelse for tildelingen trakk varaordføreren fram Jakobsen sitt høyt prioriterte engasjement for barna i Veabygda gjennom de siste 40 årene. Jakobsen har tilbakelagt utellelige timer med forberedelser og oppmøter i guttelaget Utsyn. Ønsket om å gi barna et trygt og godt fritidstilbud med muligheten for å bli kjent med Guds Ord og å få utfolde seg med håndtverksarbeider har vært viktige faktorer for Jakobsens mangeårige engasjement.

Tusentalls av timer er brukt på de ukentlige samlingene og forberedelsene til dette. Et engasjement som ikke hadde vært gjennomførbart om det ikke var et livskall. Hundretalls av gutter i 8-13 årsalderen har gjennom dette arbeidet hatt en arena der de har møtt engasjerte, forbildelige voksne som har hatt for øyet å se den enkelte. Gratulasjoner og minner fra flere generasjoner guttelagsgutter ble delt med jubilanten samt hilsen fra bedehusets styreformann.

Varaordfører Leiv Malvin Knutsen gikk selveste kong Haralds ærend på bedehuset søndag kveld.

Tidligere guttelagsgutter kom med hilsener til sin tidligere leder, Jakob Brattgjerd, Håvard Fidjeland og Einar Rasmussen.

Forsamlingsleir på Solgry

Bli med på forsamlingsleir til Solgry

Bedehuset ønsker velkommen til forsamlingsleir på Solgry 21. - 23. april. Vi får med oss Synnøve Fredly som taler. Det blir også mange aktiviteter for barna og mye tid til å bli bedre kjent med hverandre. Påmelding skjer via linken og påmeldingsfristen er 31.03.2017

Informasjonsskriv vil bli sendt ut til alle som melder seg på, men hvis dere har spøsmål kan de sendes til bedehuset på mail eller ta kontakt med Leif Johnny 95 97 90 46 eller Margrethe 922 86 544

Prisene er som følger:

 • 3-12 år: 760 kroner
 • 13-17 år: 950 kroner
 • Over 18 år: 1.220 kroner
 • Max familie (barn under 18 år): 4.400 kroner

Guttelagskvelder våren 2017

Guttelaget starter opp igjen mandag 16. januar. Vårsemesteret blir som følger:

 • Mandag 16.1 – Oppstart
 • Mandag 30.1 – Vanlig guttelag
 • Mandag 13.2 – ”Kosekveld” Andakt: Anne Kristine Rosberg
 • Mandag 27.2 – Vinterferie, ikke guttelag
 • Mandag 13.3 – vanlig guttelag
 • Mandag 27.3 – vanlig guttelag
 • Mandag 10.4 – Påskeferie, ikke guttelag
 • Mandag 24.4 – Vanlig guttelag
 • Mandag 8.5 – Sommeravslutning, Andakt: Ivan Underhaug

Velkommen gutter fra 3. klasse og oppover.

Yngres-semester våren 2017

Godt nytt år! Vi gleder oss til vårsemesteret med Yngres. Høydepunktet for mange er nok leiren vi skal på første helgen i februar.

Yngres-kalenderen for våren ser slik ut:

 • 8. januar – Yngresmøte klokka 19, andakt av Hans Inge Østhus
 • 22. januar – Tacokveld klokka 19, andakt av Roald Alsaker. Utdeling av leirprogram
 • 3. – 5. februar – Leir på Solgry sammen med Yngres på Molin

 

 • 19. februar – Yngresmøte klokka 19, andakt av Ingunn Gilje Thorsen
 • 5. mars – Quizkveld klokka 19, andakt av Trond Sund
 • 19. mars – Aktivitetskveld i Flerbrukshallen klokka 18 – 20, andakt av Svein Erik Lindeflaten

 

 • 2. april – Yngresmøte klokka 19, andakt av Håvard Fidjeland
 • 23. april – Yngres deltar på Betel 18
 • 7. mai – Yngres klokka 18 med “Ut i naturen blåtur” med matservering, andakt av Margrethe Nilsen

 

 • 28. mai – Avslutning på Kvartnesholmen klokka 18. Årets fjerdeklassinger blir spesielt invitert med. Andakt av Odd Arild Sævik.

Er du gutt og går i 3. klasse eller høyere?

Mandag 29. august klokka 18.00 starter guttelaget opp igjen etter sommerferien! Guttelaget ”Utsyn” er for gutter fra 3. til 7. klasse. Vi samles annenhver mandag kl. 18.00 (6) – 19.30 så lenge det ikke er skoleferier. Vi samles først nede i kjellerstua med registrering og ei andaktsstund. Så deler vi oss i to grupper.

Les videre